PODSUMOWANIE IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNEJ
16 września 2009 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Kręgielnia „Mango” odbył się turniej gry w kręgle dla 24 zawodników na wózkach inwalidzkich z regionu. W związku z tym postanowiliśmy poprosić o rozmowę podsumowującą Panią Martę Kowaliszyn, która jest prezesem Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

TO I OWO: Kiedy narodził się pomysł organizacji turnieju dla osób Niepełnosprawnych? w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Kręgielnia „MANGO”

Pomysł zorganizowania turnieju powstał przed wakacjami. Przeprowadzane były rozmowy z Kierownikami WTZ. Logistycznie był to dosyć trudny temat.

TO I OWO: Jak oceniłaby Pani organizację pierwszego turnieju gry w kręgle pod nazwą ”Strzał w 10” dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich?

O tym że turniej się udał, wiemy od uczestników. Doskonale spisali się pracownicy ZAZ, dla których to wyzwanie też było duże.

TO I OWO: Czy Pani zdaniem impreza sportowo - integracyjna to również okazja do wymiany doświadczeń?

Zawsze na spotkaniach tego typu jest czas na wymianę doświadczeń. Nie mamy aż tylu sytuacji aby są spotykać w tak licznym gronie.

TO I OWO: Czy organizując imprezę na tak dużą skalę nie miała Pani żadnych obaw?

Przy organizowaniu takich poważnych zawodów, czy imprez ta odrobina obaw – paradoksalnie pomaga.

TO I OWO: „Strzał w 10” to nie tylko turniej gry w kręgle. Czy na niepełnosprawnych zawodników czekały jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje?

Dodatkową atrakcją był mały konkurs plastyczny. Nie wszyscy brali w nim udział. Pewnie emocje nie pozwoliły się skupić.

TO OWO: Czy w przyszłości będą organizowane kolejne edycje ”Strzału w 10”?

Bardzo mi na tym zależy, aby te zawody na stałe wpisały się w kalendarz Imprez organizowanych w Wąbrzeźnie dla osób niepełnosprawnych. W tym roku brało udział aż 12 drużyn. Niektórzy przyjechali z bardzo odległych miejsc. Podsumowując, do zobaczenia za rok.

URUCHOM POKAZ SLAJDÓW