SPORTOWA INTEGRACJA NA BASENIE
Na Krytej Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie 15 kwietnia 2009 roku już po raz IV odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Radosny Plusk - wśród nas nie ma przegranych”. Organizatorami zawodów sportowych było Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Warsztat Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie. Patronat nad tegorocznym spotkaniem objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Burmistrz Miasta Wąbrzeźno, Starosta Wąbrzeski. Natomiast patronat medialny: TV Bydgoszcz, Gazeta Pomorska, Wiadomości Wąbrzeskie, Miejska Telewizja Kablowa. Uroczystego otwarcia o godzinie 1000 dokonała Pani Marta Kowaliszyn – Kierownik WTZ w Wąbrzeźnie w obecności zaproszonych gości: Pani Marii Łapkiewicz - Przedstawiciel PFRON, Pani Marii Dreszer – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Bogdana Koszuty Burmistrza – Wąbrzeźna, Pana Krzysztofa Maćkiewicza – Starosty Powiatu Wąbrzeskiego. W zawodach wystartowały zespoły Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Bydgoszczy, Chełmna, 2 drużyny z Grudziądza, Łasina, Rypina, Torunia i Wąbrzeźna. Każda drużyna miała do dyspozycji wolontariusza z Gimnazjum. Tradycyjnie imprezę poprowadził Pan Jacek Łamek w towarzystwie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie. Pierwsze konkurencje sportowe odbywały się w małej niecce basenowej o głębokości 0,90 m. Pływacy rywalizowali w następujących konkurencjach: Zabawy z materacem Plażowicz – zawodnik kładł się na materacu, na brzuchu i pracując nogami dopływał do określonego celu. Sztafeta wodna – zabawa polegała na tym, aby przewieść każdego uczestnika z drużyny na materacu na drugą stronę basenu. Wyścig na makaronach – każdy zawodnik z „makaronem wypornościowym” pod klatką piersiową pokonuje określoną odległość. Zabawy z kołem ratunkowym. Wyścig w kole ratunkowym – zawodnik siedząc w kole wiosłował rękoma do określonego punktu, potem zawodnicy zamieniali się miejscami. Taczki - jeden z zawodników leżał na wodzie mając pod klatką piersiową „makaron wypornościowy”, drugi zawodnik trzymał go za nogi. W ten sposób pokonywali określoną odległość. Po tej konkurencji nastąpiła kilkuminutowa przerwa na posiłek pozwalający uczestnikom zregenerować siły. W dalszej części zawodnicy przeszli na duży basen o głębokości 1.20m gdzie odbyły się gry zespołowe: Podawanie piłek - każda drużyna podając sobie piłki z ręki do ręki, musiała je przenieść jak najszybciej na drugą stronę basenu. Rzut w wodzie – każdy uczestnik rzucał piłką do celu przez wisząca obręcz hula – hop. Wodny zbijak - na środku basenu leżała duża gumowa piłka. Zadaniem każdego zawodnika było rzucać w nią tak małymi piłkami, aby zbliżyła się ona jak najbliżej brzegu przeciwnika. Zmaganiom niepełnosprawnych pływaków towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza i Starostę i dyplomy. Natomiast każdy uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe. Uśmiechnięte twarze uczestników, pamiątkowe zdjęcia i zdrowa rywalizacja, a także obietnica spotkania za rok sprawiły, że zawody pływackie zaliczyliśmy do udanych. Składamy serdecznie podziękowania dla organizatorów, opieki medycznej, ratowników, wolontariuszy.

URUCHOM POKAZ SLAJDÓW